KAAN VARNALI

Kaan Varnalı

Kaan Varnalı

Sosyal Medyanın Ruhuna Dokunmak
20 Mayıs Çarşamba

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marka Okulu Program Direktörü

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık bölümünde lisans ve yüksek lisans düzeyinde tüketici davranışları, yeni mecralar, sayısal mantık ve dijital araştırma yöntemleri dersleri veren Doç. Dr. Kaan Varnalı, aynı zamanda İletişim Fakültesi dekan yardımcılığı ve Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı direktörlüğü görevlerini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Kaan Varnalı’nın güncel araştırma alanları arasında mecra-bazlı faktörlerin insan davranışları üzerindeki etkileri, mobil pazarlama stratejileri, sosyal medyada marka iletişimi ve online toplulukların tüketim ve iletişim üzerindeki etkileri bulunmaktadır. Bu alanlarda yaptığı araştırmaların bulguları ve akademik literatür ile desteklediği fikirlerini kaleme alarak yazdığı 3 adet kitabı ve çok sayıda akademik ve sektörel makalesi bulunmaktadır.

İlk kitabı “Mobile Marketing: Fundamentals & Strategy” 2010 yılında New York McGraw-Hill yayınevi tarafından, ikinci kitabı “Dijital Tutulma: Pazarlama İletişimi ve İnsan” 2012 yılında ve son kitabı “Dijital Kabilelerin İzinde: Sosyal Medyada Netnografik Araştırmalar” 2013 yılında MediaCat yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Çeşitli uluslararası referans kitaplarına kitap bölümleri yazarak katkıda bulunan Kaan Varnalı’nın uluslararası saygın hakemli akademik dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kaan Varnalı akademik çalışmalarının yanında Türkiye’nin önde gelen markalarına öncelikle pazar araştırmaları ve pazar-odaklı içgörü üretimi olmak üzere, stratejik marka yönetimi, davranış tasarımı, müşteri şikayetleri yönetimi ve sosyal medya tabanlı araştırma ve pazarlama stratejileri alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.