KEREM RIZVANOĞLU

Kerem Rızvanoğlu

Kerem Rızvanoğlu

Etkili bir UX Stratejisi ile Kullanıcıları Müşteriye Çevirmek
23 Mayıs Cumartesi

Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilişim Anabilim Dalı Başkanı

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Kerem Rızvanoğlu halen aynı fakültede Bilişim Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Rızvanoğlu, 1999 yılından beri insan-bilgisayar etkileşimi disiplini içinde kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi ekseninde araştırmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda; kültürlerarası kullanılabilirlik, evrensel kullanılabilirlik ve mobil kullanıcı deneyimi öne çıkan araştırma başlıkları olarak ifade edilebilir. Bu konularda farklı ölçeklerde araştırma projeleri yürüten ve ulusal – uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanan Rızvanoğlu’nun “Herkes için Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım” adlı bir kitap çalışması da bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, editörlüğünü yaptığı uluslararası kitap çalışmaları ve yazdığı kitap bölümleri mevcuttur. Alanın en büyük akademik etkinliklerinden birisi olan “International Conference of Human-Computer Interaction” danışma kurulu üyesi olan Rızvanoğlu, “Yeni Medya Çalışmaları Konferansı” ve “ Engelsiz Bilişim Sempozyumu” gibi birçok ulusal konferansın da akademik danışma kurulu üyesidir.

Rızvanoğlu, 2001 yılından beri kullanıcı deneyimi, kullanılabilirlik ve etkileşim tasarımı başlıkları altında lisans, lisansüstü ve sertifikasyon seviyelerinde farklı kurumlarda ders vermektedir. Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi halen düzenli olarak ders vermekte olduğu kurumlardır. “Pazarlama İletişimi Yönetimi” ve “İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler” gibi farklı tezsiz yüksek lisans ve sertifika programlarında orta ve üst kademe yöneticilere “kullanıcı deneyimi” merkezli dersler veren Rızvanoğlu, yeni medya alanında faaliyet gösteren kurumlara eğitim ve araştırma bağlamında danışmanlık desteği de sunmaktadır.