Gerfried Stocker

Sanat Yönetmeni, Ars ElectronIca

Gerfried Stocker, bir medya sanatçısı ve telekomünikasyon mühendisidir. 1991 yılında, disiplinler arası projeleri yürütmek için oluşturulmuş bir ekip olan x-space’i kurmuştur ve etkileşim, robotik ve telekomünikasyon unsurlarını içeren çok sayıda kurulum ve performans üretmeye devam etmiştir.

Gerfried Stocker, 1995’ten beri Ars Electronica’nın sanat yönetmenidir. 1995-96’da Ars Electronica Center’ın öncü yeni sergi stratejilerini geliştiren ve tesisin kurum içi Ar-Ge departmanı olan Ars Electronica Futurelab’ı kuran sanatçı ve teknisyen ekibine başkanlık etmiştir.

Ars Electronica’nın 2004 yılından bu yana sergilediği uluslararası sergiler dizisinin tasarlanması ve uygulanması ile 2005’ten başlayarak yeni, genişletilmiş Ars Electronica Merkezi’nin planlanması ve tematik yeniden konumlandırılmasından sorumlu esas kişidir.


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved