Çerez Politikası

KAPİTAL MEDYA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca “KAPİTAL MEDYA” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan Çerez Politikası (aşağıda kısaca “POLİTİKA” olarak anılacaktır), digitalagesummit.com internet sitesinin Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır.

Birçok internet sitesi gibi, digitalagesummit.com’da da (aşağıda kısaca “SİTE” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, SİTE üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

KAPİTAL MEDYA bu POLİTİKA’yı SİTE’de hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

 

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için AboutCookies.org ve AllAboutCookies.org  adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler; sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

Aitliğine göre, SİTE çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. SİTE çerezleri, SİTE sunucusu tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin SİTE’den çıkış yapmasıyla birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, SİTE’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

 

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin SİTE’yi ziyaretleri süresince kullanılan, kullanıcılar SİTE’den çıkış yaparak ayrıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince SİTE’nin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızı sağlarlar.

 

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler SİTE’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri SİTE’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda SİTE tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile SİTE’nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

 

Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak SİTE’ye giriş yapmaları durumunda bu tür çerezler ile ziyaretçinin SİTE’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

 

Hedefleme/Reklam Çerezleri

SİTE’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

 

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı SİTE sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

 

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile SİTE’yi ziyaret edenlerin sayıları, SİTE’de görüntülenen sayfaların tespiti, SİTE ziyaret saatleri, SİTE sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

SİTE’de, çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • SİTE’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, SİTE üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
 • SİTE’yi analiz etmek ve SİTE’nin performansını arttırmak. Örneğin, SİTE’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • SİTE’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, SİTE’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya SİTE üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

 

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi SİTE için son derece önemlidir. Bununla birlikte, SİTE’nin çalışması için zorunlu olan çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı çerezlerin kapatılması halinde SİTE’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

SİTE’de kullanılan çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, SİTE’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya  AboutCookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin SİTE’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Facebook tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız

Twitter tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

LinkedIn tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Eğer Facebook, Twitter ya da LinkedIn’e üye değilseniz; bu ve daha pek çok diğer platform tarafından kullanılan çerezler konusundaki tercihlerinizi aşağıdaki internet siteleri üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca ziyaretçiler, KAPİTAL MEDYA’ya başvurarak kendileriyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Rıza ve POLİTİKA’daki Değişiklikler

KAPİTAL MEDYA, POLİTİKA ile ziyaretçilerine çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, SİTE’de yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve SİTE’nin kullanmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

KAPİTAL MEDYA, POLİTİKA hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel POLİTİKA, SİTE’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 14/09/2018

 

 

Copyright 2018 Digital Age Summit. All rights reserved

He http://www.examdumpsview.com/ stood there for a long time. Tami Joan and John desperately retreated until they reached the other side of the door, holding two sweaty bodies tightly together. The drivers hand bent into the shape of a cup, blocking the lights shone on the street light, looked at them more carefully. Suddenly, a loud noise echoed in the air. Tameron could not help but constricted a while, and John made a short, screaming scream. Behind the driver, the air in the distance was filled with bright red and blue flame stripes instantly. Then again is a few roar and scream. The driver turns and looks up, just to see a huge, examdumpsview orange-red cobweb over the city. It was a fireworks, and Tamie remembered the news read in the newspaper. It is a gift from the host and the Secretary-General of the United Nations to the delegates attending the conference and welcomes them to this great city on Earth. The driver turned toward the taxi again. Pat soon, he opened the door lock, slowly opened the door. 2 As usual, the informant did not leave a name. Therefore, there is no other way to pour back into the past to understand what the reporter said is a piece of open space. The headquarters radio said He said it was on the 37th Street near Eleventh Street. Those at the Notification Center never figured out where the exact location of the murder was. Although it is nine oclock in the morning, it has made people sweat more than hot. Emilia Shakes lay aside a tall grass thatch. She is conducting a search of light - a jargon of crime scene investigators - searching for suspicious objects with an S-shaped route. Nothing at all She looked down at the intercom on the dark blue uniform shirt. Patrolman 5885 calls headquarters without any notice. Do you have any further news The dispatcher replied in a bumpy noise 5885, there is no more information about the scene of the crime cissp pdf at the moment, but one thing The informant said he hoped the victim was dead. Please say it again, headquarters. The complainant said he hoped the victim was already dead. He said it would be best if so. Finished. Hopefully the victim Dead Shakes struggled across a broken barbed wire and began searching for another piece of open space. Still not found. She wants to leave. Just call 10-90, report that without any discovery, you can return to the Si Si area, it is her daily patrol area. Her knees hurt and she felt 400-101 questions as if she had been roasted on a terrible August day. She just wanted to slip to the Port Authority and get stuck with the Little Furrier there and come back to a large can of Arizona iced tea. Then, at eleven thirty - just two hours now - she was able to clear the drawers in the south section of Midtown and go to the lower town for training. But she finally did not do this. She can not leave this briefing without answering the phone call. As she continued to move on, she walked along the hot sidewalk through the path between the two abandoned apartments and into another covered, planted area. She slid her slender forefinger down into her flat-top hat and scratched it with irresistible restraints through layers of long, red hair on her head. In order to scratch more scalp, she simply faded her cap side, while crazy scratch. Sweat streaming down her forehead, itchy, so she fiercely blew a few brows. This place is really messy. Lyme does not like the mess when cleaning the room. Microsoft exam He does not like the kind of chaos and roar, can not stand the harsh vacuum cleaner - he found himself particularly annoyed that stuff. 400-101 questions He was satisfied with it, satisfied with what it is now. This room, which he calls the office, is located on the second floor of this gothic, Upper West Side apartment overlooking the Central Park. The room was large, twenty by twenty feet square, but almost every inch of space was full of things. Sometimes he closes his eyes and plays a game trying to discern the scent of different objects in the room thousands of books and magazines, piles of copy paper, hot TV transistors, dusty light bulbs, Bulletin boards made of cork, as well as different upholstery materials such as vinyl, hydrogen peroxide and latex. He can distinguish three different brands of Scotch whiskey. And pest guano taste. I do not want to see him and tell http://www.examdumpsview.com/ him Im very busy. Theres another young police officer, Ernie Banks, who is the same name as a professional baseball player, right You really should have me clean the room. Every time you wait until someone visits you, you will find out how dirty it is here. Visiting God, the word sounds really old, at least in Victorian terms. Far too far .-- So to say, there will be a bad ceremony Dirty What Thomas said is room, but Lyme thinks he also includes himself as an employer. Lymes hair Microsoft exam is dark and dense, like a twenty-year-old - though he is twice as old. However, they are entangled in a muddle-headdresses, grooming needs to be trimmed. Black beard on his face has not scratched three days, looks dirty. He often woke up from his sleep because of itchy ears, indicating that the hair there should be repaired. Lymes nails are long, fingernails and toenails are the same the ugly scary pajamas on his body have been worn continuously for a week without a change. His eyes were slender, his eyes dark brown, and his face looked rather pretty - I do not know if it was a big deal or something else, and Blaine told him more than once. They want to talk to you, continued Thomas. They said it was very important. Well, let them know. You have not seen Leon for nearly a year. Why See him now Did you scare the bird If you scared the bird, beware I was in a hurry with you. Its very important, Lincoln. Very important, I remember what you just said. He had Cisco exam called earlier, cissp pdf I had a nap, and you were out again. You woke up until six in the morning. No, he paused. Yes, I woke up very early, but then I fell asleep again and slept well. Did you check your message Thomas said There was no talk of him. He said he would It was around 10 oclock. Its just past eleven, and maybe hes temporarily called out of the examdumpsview emergency room, for a while. What do you want to say Did you just call . Maybe he wants to call in, and you just take up the line. I just What did I say Lyme asked, See youre angry, Im not saying you can not call. You Of course its always possible, I just said he might make a phone call, and you just take the Cisco exam line. No, you mean, this morning, fucking everything is not pleasing to the eye. You know, theres one thing called call waiting, you can pick up two calls at a time.We should have applied for one.My old friend Leon wants to do.His professional baseball player friend wants Ask them. Ask me now.