Sponsorlar

Ana Sponsor

Medya Ana Sponsorları

Oturum Sponsorları

Deneyim Alanı Sponsorları

Happy Hour Sponsoru

Çanta Sponsoru

Medya Sponsorları

Çözüm Ortakları

Katkıda Bulunan

Organizasyon

Destek Veren

Sağlık Sponsoru

Copyright 2018 Digital Age Summit. All rights reserved