İhsan Özçıtak

Reklamcı, Deeper Yönetici Ortağı || Advertiser, Executive Partner of Deeper

Kadıköy Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Lisede başlayan tiyatro sevdası sebebiyle uzun bir üniversite öğrenciliği dönemi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları ve Tiyatro Boğaziçi kadrolarında oyuncu-dramaturg-yazar-yönetmen olarak bulundu.

30 yaşına kadar tiyatrocu olmaya çalıştı, olamadı. Güzel bir teselli ikramiyesi olarak reklamcı oldu. Güzel Sanatlar Grubu bünyesinde farklı şirketlerde yazar, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. 2012’de bir süre yurt dışına kaçtı. Okudu, tazelendi. 2016’da geri döndü.

Veri temelli bir davranışsal pazarlama şirketi olan Deeper’a yönetici ortak olarak katıldı. Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Pazarlama İletişimine Evrimci Yaklaşım” ve “Veri Temelli Pazarlama” derslerini veriyor. MediaCat dergisinde davranışçı pazarlama üzerine aylık yazılar yazıyor.

||

He graduated from Kadıköy Anatolian High School and the Department of Economics at Boğaziçi University. He enjoyed a long time at the university due to his love for theatre which started when he was in high school.

He was among Boğaziçi University Actors and Theatre Boğaziçi as actor-dramaturg-playwright-director. He pursued a career in theatre until the age of 30, but that did not happen for him. As a fine consolation prize, he became an advertiser. At Güzel Sanatlar Group, he worked as writer, strategist and director at various companies. He up and left the country in 2012. He studies and renewed himself. He came back in 2016.

He joined Deeper, which is a data-driven cognitive behavioural company, as an executive partner. He gives lectures on “Evalutionary Approach to Marketing Communication” and “Data-Driven Marketing” at Bilgi University Brand School. He writes monthly articles on behavioural marketing for MediaCat magazine.


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved