Prof. Tom Boellstorff

KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ ANTROPOLOG || UNIVERSTY OF CALIFORNIA, ANTHROPOLOGIST

Dijital antropoloji, küreselleşmenin antropolojisi ve antropolojik dilbilim üzerine araştırmalar yapan Prof. Boellstorff, bugün Metaverse tartışmalarında çokça bahsi geçen 2000’lerin en büyük sanal dünyası; Second Life isimli oyun üzerine yoğun bir çalışma yaptı. Sanal dünyaların toplum ve kimlik hakkındaki önyargıları nasıl değiştirebileceği üzerine yaptığı çalışmalar 2008 yılında Princeton University Press tarafından yayınlandı. Yakın zamanda çıkacak olan “Metaverse’ün Antropolojisi” başlıklı bir inceleme kitabı üzerine çalışmaya ve bu konuda üzerine University of California’da dersler vermeye devam etmektedir. 

||

Digital Anthropologist. In his career to date, his interests have included the anthropology of globalization, digital anthropology and linguistic anthropology.

*Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human (Princeton University Press, 2008

*Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of Method (Princeton University Press, 2012

The Anthropology of the Metaverse (upcoming)


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved