Creative AI Challenge

CREATIVE AI CHALLENGE 

Creative AI Challenge; katılımcıları, AI teknolojilerini kullanarak orijinal tasarım, kısa hikâye ve müzik yapıtları oluşturmaya ve disiplinlerarası düşünmeye teşvik eden bir yarışmadır. İnsan ve yapay zekâ işbirliğiyle, bu alanlarda yeni formlar ve olanaklar keşfetmeyi, böylelikle daha zengin bir yaratıcı kültür üretilmesini amaçlar.

Creative AI Challenge;

  • Kısa hikâye,
  • Tasarım,
  • Müzik kategorilerinde; verilen temalar dikkate alınarak yapılan başvuruları değerlendirir.

KISA HİKÂYE
Tema: İnsan-Makine İlişkisi

İnsan-makine (yapay zekâ) ilişkisinde, distopik yaklaşımlar odak noktasında olabileceği gibi, makinenin, insanı insan yapan özellikleri nasıl güçlendirebileceği de işlenebilir. Temanın işlenişinde tüm yaklaşımlar serbesttir.

Hikâyenin uzunluğu 1000 kelimeyi geçmemelidir.

TASARIM
Tema: Aşk

Tasarımın teması olan “aşk” iki birey arasındaki derin sevgiye yönelik olabileceği gibi, insanın dünyaya, ideallere ve amaçlara, ya da kendisiyle olan bağlarına yönelik de olabilir. Tasarımın içeriği, figüratif ya da soyut olabilir. Temanın işlenişinde tüm yaklaşımlar serbesttir.

MÜZİK
Tema: Doğa

Müzik yapıtlarının teması “doğa” olmalıdır. Çevre, iklim, insan-doğa ilişkisi gibi bakış açıları tercih edilebilir. Temanın işlenişinde tüm yaklaşımlar serbesttir.

Besteler 3 dakikayı geçmemelidir ve şarkı sözlerine de yer vermelidir. Sözler sentetik bir şekilde seslendirilmeli ve insan sesi kullanılmamalıdır. Besteler her janrda üretilebilir.

Yarışma herkese açıktır ve yarışmaya katılım ücretsizdir.

Kazanan kişilere,

  • Digital Age Tech Summit 2024’e ücretsiz katılım hakkı,
  • Brand Week Istanbul 2024’e ücretsiz katılım hakkı,
  • MediaCat Yayınları Dijital Aboneliği hediye edilecektir.

 

Başvuru Dönemi:

Başvurular kapanmıştır. Kazanan işlere buradan ulaşabilirsiniz.

KATILIM KOŞULLARI

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Creative AI Challenge başvuru sürecinde ChatGPT, Gemini, Midjourney ve Dall-e 2/Dall-e 3, doğal dil işleme ve kompozisyon uygulamaları başta olmak üzere tüm derin öğrenme ve makine öğrenmesi teknolojileri kullanılabilir. Başvuru sürecinde kullanılan teknolojilerle veri setlerinin açıklanması zorunludur ve tamamen yapay zekâ kullanılarak yaratıldıkları gösterilmelidir.

Bir kişi birden fazla kategoriye başvuru yapabilir. Her bir kategori için ayrı başvuru yapılmalıdır.

Bir kişi, bir kategoriye yalnızca bir işle başvurabilir. Aynı kategoriye birden fazla iş ile başvuru yapılamaz.

Kimler katılabilir
Creative AI Challenge; film, yaratıcı içerik üretimi ve ticari marka iletişimi dünyasında faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen herkese açıktır.

Özgünlük
Creative AI Challenge’a yapılan metin/ses/görsel başvurularının daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Değerlendirme metodolojisi
Yarışmaya katılmış tüm işler jüri tarafından ön elemeye tabi tutulur. Bir hafta boyunca jüri, yarışmaya katılmış tüm işleri dijital ortamda değerlendirerek belirlenen kriterlere göre puanlar. Bu kriterleri yerine getiren işlerle kısa liste oluşturulur. Daha sonra jüri üyeleri kısa listeye kalan işleri değerlendirmek adına toplanır.

Jüri toplantısında projeler iki (2) aşamalı oylama sistemi ile değerlendirecektir:

Aşama 1: Jüri yarışmaya katılmış ve kısa listeye kalan işlere her kritere göre on (100) üzerinden puan verecektir. Bu puanların her kritere göre ağırlığı alınacaktır. Her kriterin ağırlıklı puanları toplamı 60’ın üzerinde olan çalışmalar finalist olacaktır.
Aşama 2 : Finalistler jüri tarafından tekrar değerlendirilerek en yüksek puan alan proje, birincilik ödülüne hak kazanacaktır. Bu aşamalarda da elektronik oylama yapılacaktır.

Yapılan başvurularda;

  • Yenilikçilik ve orijinallik (yüzde 40)
  • Konsept geliştirme ve uygulama (yüzde 30)
  • Teknoloji kullanımı (yüzde 30) kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Başvuru materyalleri
Kısa hikâye kategorisi için gönderilecek hikâye metninin Türkçe dilinde hazırlanması, Word veya PDF formatında olması ve metnin 1000 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir.

Tasarım kategorisi için gönderilecek görselin 16:9 JPEG formatında olması ve görsel ölçülerinin minimum 1920X1080 ile maksimum 2560X1440 sınırları içerisinde olması gerekmektedir. Boyutu 5 MB’ı aşmamalıdır.

Müzik kategorisi için ses dosyasının MP3 formatında ve en fazla üç (3) dakika uzunluğunda olması gerekmektedir. Boyutu 5 MB’ı aşmamalıdır.

Başvuru sürecinde kullanılan teknolojileri ve veri setlerini açıklayan bir PDF veya Word dokümanı da başvuruya eklenmelidir.

Yukarıda belirtilen formatlarda hazırlanacak olan katılım materyalleri WeTransfer, SendGB, Yandex Disk, Google Drive ve benzeri bir linke yüklenmeli ve link başvuru formunda ilgili alana eklenmelidir. Şifreli linkler için şifrenin başvuru formunda ilgili alanda belirtilmesi gerekmektedir.

Gönderilecek tüm katılım materyalleri Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. tarafından, jüri değerlendirme toplantıları ve ödül töreninin yanı sıra; yarışma sonrası MediaCat Dergisi, internet sitesi, sosyal medya hesapları, Digital Age internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri Kapital Medya mecralarında kullanılacaktır.

BAŞVURU FORMU

Başvuru dönemi kapanmıştır. Kazanan işlere buradan ulaşabilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved