Albert Skip Rizzo

INSTITUTE FOR CREATIVE TECHNOLOGIES, MEDICAL VIRTUAL REALITY

Klinik Psikolog Albert “Skip” Rizzo, USC Institute for Creative Technologies bünyesindeki Medical VR bölümünün direktörüdür. Rizzo aynı zamanda yine USC’de Psikiyatri Bölümü ve Davis School of Gerontology’de görevlidir.

Rizzo geçtiğimiz 25 yılda klinik değerlendirme, tedaviye yönelik rehabilitasyon ve direnç kazanma konularına yönelik sanal gerçeklik (VR) sistemlerinin tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin araştırmalar yürütmüştür. Rizzo’nun çalışmaları hem sağlıklı hem de klinik toplulukların psikolojik, bilişsel ve motor fonksiyonları üzerinedir. Çalışmaları PTSD, TBI, Otizm, ADHD, Alzheimer gibi klinik durumlara yöneliktir. Bu araştırma ve geliştirme alanlarının çeşitliliğine karşı Rizzo’nun tüm çalışmalarındaki ortak nokta, dijital teknolojilerin ve VR simülasyonlarının insan sağlığına nasıl adapte edilebileceği ve alandaki 20’nci yüzyıldan kalma anlayışın bu sayede nasıl ileri taşınabileceği sorusudur.

Rizzo’nun bazı işlerine bu link üzerinden erişebilirsiniz. https://www.youtube.com/user/albertskiprizzo


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved