Anna Coote

NEW ECONOMICS FOUNDATION, BAŞ ARAŞTIRMACI || NEW ECONOMICS FOUNDATION, PRINCIPAL INVESTIGATOR

Anna Coote, New Economics Foundation’da (Yeni Ekonomi Vakfı: NEF) “Baş Araştırmacı”dır. Sosyal adalet, sürdürülebilir kalkınma, çalışma süresi, halk sağlığı politikası, halkın katılımı ve demokratik diyalog ve cinsiyet eşitliği konularında çok sayıda yayını bulunmaktadır.

King’s Fund’da Sağlık Politikası Direktörü, Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı, Diverse Productions’da güncel olaylar televizyon editörü ve New Statesman’da Editör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2000’den 2009’a kadar İngiltere Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nda Sağlık Komiseri olarak görev yapmıştır.

Yakın zamanda yazdığı ya da ortak yazarı olduğu yayınları arasında “Dört Günlük Hafta İçin Durum”, “Evrensel Temel Hizmetler Vakası”, “Evrensel Temel Gelir: Bir Birlik Perspektifi” ve “Yeni Bir Sosyal Ortaklığın Oluşturulması” bulunmaktadır.

||

Anna Coote is Principal Fellow at the New Economics Foundation (NEF). She has published widely on social justice, sustainable development, working time, public health policy, public involvement and democratic dialogue, and gender equality.

She previously served as Director of Health Policy at the King’s Fund, Deputy Director of the Institute for Public Policy Research, Editor of current affairs television at Diverse Productions, and Deputy Editor of the New Statesman. She was Commissioner for Health with the UK Sustainable Development Commission from 2000 to 2009.

Her recently authored or co-authored publications include The Case for a Four Day Week, The Case for Universal Basic Services, Universal Basic Income: A Union Perspective, and Building a New Social Commons.


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved