Anna Coote

New EconomIcs FoundatIon, Baş Araştırmacı

Anna Coote, New Economics Foundation’da (Yeni Ekonomi Vakfı: NEF) “Baş Araştırmacı”dır. Sosyal adalet, sürdürülebilir kalkınma, çalışma süresi, halk sağlığı politikası, halkın katılımı ve demokratik diyalog ve cinsiyet eşitliği konularında çok sayıda yayını bulunmaktadır.

King’s Fund’da Sağlık Politikası Direktörü, Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı, Diverse Productions’da güncel olaylar televizyon editörü ve New Statesman’da Editör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2000’den 2009’a kadar İngiltere Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nda Sağlık Komiseri olarak görev yapmıştır.

Yakın zamanda yazdığı ya da ortak yazarı olduğu yayınları arasında “Dört Günlük Hafta İçin Durum”, “Evrensel Temel Hizmetler Vakası”, “Evrensel Temel Gelir: Bir Birlik Perspektifi” ve “Yeni Bir Sosyal Ortaklığın Oluşturulması” bulunmaktadır.


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved