CHRIS ROBERTS

Siber Güvenlik ve Teknoloji Uzmanı, Araştırmacı HHS ve CybAer

Chris Roberts, bilgi güvenliği endüstrisinde karşı tehdit istihbarat ve güvenlik açığı araştırması konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olarak kabul edilir. Roberts, DarkNet araştırması, istihbarat toplama, şifreleme, yanıltma teknolojileri ve güvenlik hizmetleri ile tehdit istihbaratları konusunda uzmanlaşmış bir dizi şirketle çalışıyor.

Roberts ayrıca 20 yılın yarısından fazlasında bilgi güvenliği değerlendirmeleri ve sözleşmelerine öncülük etti ya da katıldı.

Bununla birlikte Roberts düzenli olarak ulusal gazetelerde, televizyon haberlerinde, endüstri yayınlarında ve çeşitli belgesellerde yer alıyor.

Talks


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved