Dr. Bilge Terzioğlu

Twentify, İçgörü Direktörü || Twentify, Insights Director

2005 yılında DEÜ iktisat bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını tamamladığı Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar ve dış ticaret konularında araştırmalar yayınlamıştır. 2014’te “Empatik Eğilimlerin Ötekini Gözeten İktisadi Davranışlara Etkisi” tezi ile doktor unvanı almıştır.

2012’den itibaren akademik çalışmalarının ve derslerin yanı sıra çeşitli araştırma şirketlerine toplumsal ve ekonomik analizler hazırlamış, doktora sonrasında önde gelen FMCG, enerji ve teknoloji şirketleri ile ulusal ve uluslararası kamu kuruluşlarının ad hoc kantitatif ve kalitatif çalışmalarını yönetmiştir.

2020 ile birlikte Twentify İçgörü Direktörü olarak araştırmaya devam ediyor. 

||

Bilge got his bachelor’s degree in finance from Dokuz Eylül University and worked as a research assistant at Ege University where he obtained his master’s degree. He published research focusing on direct foreign investment and international trade. In 2014 he got his PhD.

Since 2012, he has made various social and economical analyses for different research firms alongside his academic work and after his doctorate he managed quantitative and qualitative research for leading local and international FMCG, energy and tech companies. He is the insights director of Twentify since 2020.


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved