DR. TOLGA KURTOĞLU

PARC, A Xerox Company CEO

Dr. Tolga Kurtoğlu, “çığır açan işletme” Xerox’un bir şirketi olan PARC CEO’sudur. Kurtoğlu, PARC’a 2010’da katıldı. Kurulduğu 2002 yılından bu yana açık inovasyonu benimseyen PARC, Xerox’un iş gruplarına, Fortune 500 ve Global 1000 şirketlerine, yeni kurulan işletmelere ve resmi kurumlara özel Ar-Ge hizmetleri, teknoloji, özel uzmanlık, en iyi uygulamalar ve fikri mülkiyet uygulamaları sunuyor.

Dr. Kurtoğlu, odak alanları ve yetkinlikleri farklı ticari müşteriler ve resmi kurumlara yönelik, Xerox’un Ar-Ge yatırımlarını ve inovasyon portföyünü yönetiyor. Bu alanlar arasında insan merkezli inovasyon hizmetleri, akıllı ajanlar ve sistemler, temiz enerji, akıllı paketleme, makine öğrenimi ve analiz, güvenlik ve gizlilik, basılı elektronik ve dijital üretim gibi başlıklar yer alıyor.

Pazara yenilikler sunma tutkusuyla çalışan Dr. Kurtoğlu, günlük hayatta karşılaşılan sorunlara bilim ve teknoloji yardımıyla yaratıcı çözümler bulmak için farklı fonksiyonlardan gelen ekiplere liderlik etme konusunda uzman bir isim. Dr. Kurtoğlu, PARC’ta bugüne kadar Ar-Ge yönetimi, ürün stratejisi ve teknoloji ticarileştirilme gibi alanlarda lider pozisyonlarda görevler aldı. PARC’taki ilk yıllarında, şirketin dijital tasarım ve üretim (DDM) programının kurulmasına öncülük etti. Sonrasında donanım, yazılım ve proses teknolojilerinde bir teknoloji portföyü oluşturarak Sistem Bilimleri Laboratuvarını kurarak yöneticiliğini üstlendi. Her iki görevinde de, farklı platformları ve pazar sunumlarını kapsayan milyon dolarlık Ar-Ge yatırımlarını ve ürün stratejisine liderlik eden Dr. Kurtoğlu, aynı zamanda icatların, Ar-Ge çıktısından ticari yazılım sistemlerine ve hizmetlerine geçiş sürecini de başarıyla yürüttü.PARC’a katılmadan önce Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA bünyesinde faaliyet gösteren Ames Araştırma Merkezinde araştırmacı olarak çalışan Dr. Kurtoğlu, Dell Corporation’da da makine tasarım mühendisi olarak görev yaptı.

 Dr. Kurtoğlu, kompleks sistemlerin tasarımı ve üretiminde hesaplama ve yapay zeka uygulamaları ve mühendislik sistemlerinde önleyici ve tahmine dayalı analitik teknik uygulamaları alanlarında çalışmalar yapıyor.Her ikisi de makine mühendisliği alanında olmak üzere, Carnegie Mellon Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi ve Austin’deki Texas Üniversitesi’nden ise doktora derecesi bulunan Dr. Kurtoğlu,ODTÜ makine mühendisliği mezunu. Alanında önemli dergilerde ve konferanslarda 80’i aşkın hakemli makalesi ve yazısı yayınlanan Dr. Kurtoğlu, Amerika Makine Mühendisleri Derneği (ASME), Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü (AIAA), Design Society, ve Prognostik ve Sağlık Yönetimi Derneği (PHM Society) gibi kuruluşlarının aktif bir üyesidir. Dr. Kurtoğlu, Prognostik ve Sağlık Yönetimi Konferansında IEEE En İyi Mesleki Makale Ödülü, IEEE Robotbilim ve Otomasyon Derneğinden (IEEE RAS) IEEE En İyi Uygulama Makalesi Ödülü, NASA Ames Teknik Mükemmellik Ödülü, PARC Mükemmellik Ödülü, PARC Altın Meşe Palamudu Ödülü ve “Dexterous Robot Hand” Tasarım Yarışmasında En İyi Tasarım Ödülünü kazandı.


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved