Gerfried Stocker

ARS ELECTRONICA, SANAT DİREKTÖRÜ || ART DIRECTOR OF ARS ELECTRONICA

Gerfried Stocker, bir medya sanatçısı ve telekomünikasyon mühendisidir. 1991 yılında, disiplinler arası projeleri yürütmek için oluşturulmuş bir ekip olan x-space’i kurmuştur ve etkileşim, robotik ve telekomünikasyon unsurlarını içeren çok sayıda kurulum ve performans üretmeye devam etmiştir.

Gerfried Stocker, 1995’ten beri Ars Electronica’nın sanat yönetmenidir. 1995-96’da Ars Electronica Center’ın öncü yeni sergi stratejilerini geliştiren ve tesisin kurum içi Ar-Ge departmanı olan Ars Electronica Futurelab’ı kuran sanatçı ve teknisyen ekibine başkanlık etmiştir.

Ars Electronica’nın 2004 yılından bu yana sergilediği uluslararası sergiler dizisinin tasarlanması ve uygulanması ile 2005’ten başlayarak yeni, genişletilmiş Ars Electronica Merkezi’nin planlanması ve tematik yeniden konumlandırılmasından sorumlu esas kişidir.

||

Gerfried Stocker is a media artist and telecommunications engineer. In 1991, he founded x-space, a team formed to carry out interdisciplinary projects, which went on to produce numerous installations and performances featuring elements of interaction, robotics and telecommunications.

Since 1995, Gerfried Stocker has been artistic director of Ars Electronica. In 1995-96, he headed the crew of artists and technicians that developed the Ars Electronica Center’s pioneering new exhibition strategies and set up the facility’s in-house R&D department, the Ars Electronica Futurelab.

He has been chiefly responsible for conceiving and implementing the series of international exhibitions that Ars Electronica has staged since 2004, and, beginning in 2005, for the planning and thematic repositioning of the new, expanded Ars Electronica Center.


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved