Gizem Kedici Özbayraç

ROCHE İLAÇ TÜRKİYE, İŞ, ÇEVİKLİK, DİJİTAL VE MÜŞTERİ DENEYİMİ LİDERİ

Gizem Kedici Özbayraç, IBM ve Reuters şirketlerinde 10 yılı aşkın yönetim danışmanlığı tecrübesi sonrasında, HSBC Bankasında 2 yıl süreyle dönüşüm yönetimi görevlerini sürdürdü. 2016’da Allianz Sigorta’da çalışmaya başlayan Gizem Özbayraç, 2018’den beri şirketin Çevik Dönüşüm Direktörlüğünü yönetmekteydi.

2019’dan beri Roche’un, İş Birimleri, Dijital, Çeviklik ve Müşteri Deneyimi Ülke Lideri olarak görev almakta ve şirketin, daha fazla hastaya, daha iyi ve hızlı çözümler üretebilmesi için yenilikçi ve çevik işleyişi benimsemesinde rol oynamaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat bölümü mezun olan Gizem Özbayraç, Bankacılık ve Finans yüksek lisans derecesini, University of Birmingham’da tamamlamıştır. 

||

After more than 10 years of experience in management consultancy at IBM and Reuters, Gizem Kedici Özbayraç continued her career at HSBC Bank for 2 years. Gizem Özbayraç joined Allianz Insurance in 2016, and managed the Agile Transformation Directorate of the company until 2018. Since 2019, she has been working as Roche Turkey’s Head of Business, Agility, Digital & Customer Excellence, and plays a role in the company’s adoption of innovative and agile processes for better and faster solutions to reach more patients.

Gizem Özbayraç earned her bacholars in Economics from Middle East Technical University (METU), completed her master’s degree in Banking and Finance at the University of Birmingham.


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved