Greg Lindsay

GAZETECİ, KENTSEL TASARIM UZMANI, FÜTÜRİST || JOURNALIST, URBANIST, FUTURIST

Greg Lindsay,MIT bünyesindeki Future Urban Collectives Lab’in ve NewCities’in kıdemli üyesi olan bir gazeteci, kentsel tasarım uzmanı ve fütüristir. 

Şehirlerin, teknolojinin ve mobilitenin geleceği konusunda The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Guardian, USA Today, CNN, NPR ve BBC tarafından uzman olarak gösterildi. Aynı zamanda Singapur merkezli iklim danışmanlığı and jeo-strateji firması olan FutureMap’in ortağıdır. Birçok G20 üyesi devlet kuruluşunun yanı sıra Intel, Samsung, IKEA, Starbucks, Audi, Hyundai, Tishman Speyer, British Land, André Balazs Properties, Aldar, Emaar ve Expo 2020’ye danışmanlık yapmıştır. 

Çalışmaları Venedik Mimarlık Bienali’nde, Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali’nde ve Habitat III’ta sergilenen Lindsay aynı zamanda A.B.D. Askeri Akademisi, OECD, Harvard Business School, MIT Media Lab ve the Aspen Ideas gibi pek çok kuruluşta şehircilik, mobilite, inovasyon ve küreselleşme üzerine konuşmalar yapmıştır.

||

Lindsay is a journalist, urbanist and futurist. He is the senior fellow for applied research and foresight at NewCities, a senior fellow of MIT’s Future Urban Collectives Lab.

He’s been cited as an expert on the future of cities, technology, and mobility by The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Guardian, USA Today, CNN, NPR, and the BBC. He’s a partner at FutureMap, a geo-strategic and climate advisory firm based in Singapore, and has advised Intel, Samsung, IKEA, Starbucks, Audi, Hyundai, Tishman Speyer, British Land, André Balazs Properties, Aldar, Emaar, and Expo 2020, along with numerous G20 government entities.

Greg speaks frequently about cities, mobility, innovation, and globalization, including appearances at 10 Downing Street, the United States Military Academy, Sandia National Laboratories, the OECD, Harvard Business School, the MIT Media Lab, and the Aspen Ideas Festival. 


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved