Jonathan Kneebone

THE GLUE SOCIETY, KURUCU || THE GLUE SOCIETY, FOUNDER

Kneebone, küresel ölçekte başarılı çalışmalara imza atmış bağımsız bir sanat kolektifi olan The Glue Society’nin kurucusudur. Farklı uluslararası yarışmalarda pazarlama iletişimi alanında birçok ödül alan The Glue Society; D&AD Yellow Pencil’in yanı sıra Grand Prix ve Cannes Titianium’a layık görülen işlere imza atmış ve Gold Lion sahibi 20’den fazla projeye adını yazdırmıştır. Halen, iklim krizine dikkat çekmek ve bu konuda somut adımlara ilham vermek amaçlı Earth’s Black Boz (Dünya’nın Kara Kutusu) isimli proje üzerine çalışmaktadır. Kneebone, D&AD Yönetim Kurulunda ve D&AD Küresel Danışma Kurulunda yer almaktadır. 

||

Jonathan is an international member of the D&AD Board of Trustees, sits on the D&AD Global Advisory Board, and is a regular industry speaker, award juror and opinion-piece writer. The Glue Society – an independent art and directing collective working globally, counts a multitude of D&AD Yellow Pencils – for both concept and craft disciplines – as well as a Cannes Titanium, four Grands Prix, with over 20 projects achieving Gold Lion status.

Project: Earth’s Black Box


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved