Prof. Albert ‘Skip’ Rizzo

USC INSTITUTE OF CREATIVE TECHNOLOGIES MEDICAL VR, Direktör || DIRECTOR, MEDICAL VIRTUAL REALITY RESEARCH PROFESSOR

Klinilik Psikolog Albert “Skip” Rizzo, USC Institute for Creative Technologies bünyesindeki Medical VR bölümünün direktörüdür. Rizzo aynı zamanda yine USC’de Psikiyatri Bölümü ve Davis School of Gerontology’de görevlidir.

 

Rizzo geçtiğimiz 25 yılda klinik değerlendirme, tedaviye yönelik rehabilitasyon ve direnç kazanma konularına yönelik sanal gerçeklik (VR) sistemlerinin tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin araştırmalar yürütmüştür. Rizzo’nun çalışmaları hem sağlıklı hem de klinik toplulukların psikolojik, bilişsel ve motor fonksiyonları üzerinedir. Çalışmaları PTSD, TBI, Otizm, ADHD, Alzheimer gibi klinik durumlara yöneliktir. Bu araştırma ve geliştirme alanlarının çeşitliliğine karşı Rizzo’nun tüm çalışmalarındaki ortak nokta, dijital teknolojilerin ve VR simülasyonlarının insan sağlığına nasıl adapte edilebileceği ve alandaki 20’nci yüzyıldan kalma anlayışın bu sayede nasıl ileri taşınabileceği sorusudur.

 

Rizzo’nun bazı işlerine bu link üzerinden erişebilirsiniz. https://www.youtube.com/user/albertskiprizzo

 

||

Skip Rizzo is a clinical psychologist and Director of Medical VR at the University of Southern California Institute for Creative Technologies. He is also a Research Professor with the USC Dept. of Psychiatry and School of Gerontology. Over the last 25 years, Skip has conducted research on the design, development and evaluation of Virtual Reality systems targeting the areas of clinical assessment, treatment, and rehabilitation across the domains of psychological, cognitive and motor functioning in both healthy and clinical populations. This work has focused on PTSD, TBI, Autism, ADHD, Alzheimer’s disease, stroke and other clinical conditions. In spite of the diversity of these clinical R&D areas, the common thread that drives all of his work with digital technologies involves the study of how Virtual Reality simulations can be usefully applied to human healthcare beyond what’s possible with traditional 20th Century methods. To view some videos on his work, go to:

https://www.youtube.com/user/albertskiprizzo


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved