Prof. Daniel Levitin

NÖROBİLİMCİ, MÜZİSYEN, YAZAR || NEUROSCIENTIST, MUSICIAN, AUTHOR

Daniel J. Levitin ödüllü bir sinirbilimci, müzisyen ve yazardır. Araştırmaları müzik, beyin, sağlık, üretkenlik ve yaratıcılığı kapsamaktadır.

Levitin, Science, Nature, PNAS, The New Yorker, The Atlantic ve The Wall Street Journal gibi dergilerde 300’den fazla makale yayınlamıştır. TED konuşması tüm zamanların en popüler konuşmaları arasındadır. New York Times’ın en çok satan dört kitabının yazarıdır. Popüler bir konuşmacı olarak Londra’daki Parlamento katında ABD Kongresi, Microsoft, Google ve Amazon’a sunumlar yapmıştır. Apple, Booz-Allen, Microsoft, Birleşik Devletler Donanması, Sonos, Philips, Sony, Fender ve AT&T gibi bir dizi şirkete danışmanlık yapmıştır.

Dr.Levitin lisans derecesini Stanford Bilişsel Bilimler bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecesini Bilişsel Psikoloji bölümünden almıştır. Aynı zamanda Oregon Üniversitesi Müzik Teknolojisi yandalında doktorası bulunmaktadır. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi ve UC Berkeley’de Nörogörüntüleme ve Algılama alanlarında doktora sonrası eğitimini tamamlamıştır.

Levitin, Stanford’da Bilgisayar Bilimi, Psikoloji, Bilim Tarihi ve Müzik Bölümlerinde ders vermiş ve Dartmouth ve UC Berkeley’de misafir profesör olmuştur. Halen San Francisco, California’daki Minerva Enstitüsünde Sanat ve Beşeri Bilimler Kurucu Dekanı ve McGill Üniversitesi’nde James McGill Psikoloji, Nörobilim ve Müzik Emeritus Profesörüdür.

||

Daniel J. Levitin is an award-winning neuroscientist, musician, and best-selling author. His research encompasses music, the brain, health, productivity and creativity.

Levitin has published more than 300 articles, in journals including Science, Nature, PNAS, The New Yorker, The Atlantic, and The Wall Street Journal. His TED talk is among the most popular of all time. He is the author of four New York Times bestselling books. A popular public speaker, he has given presentations on the floor of Parliament in London, to the U.S. Congress, Microsoft, Google, and Amazon. He has consulted for a number of companies including Apple, Booz-Allen, Microsoft, the United States Navy, Sonos, Philips, Sony, Fender, and AT&T.

Dr. Levitin earned his B.A. from Stanford in Cognitive Science, his M.Sc. and Ph.D. in Cognitive Psychology with a Ph.D. minor in Music Technology from the University of Oregon, and completed post-doctoral training at Stanford University Medical School and UC Berkeley in Neuroimaging and Perception.

Levitin taught at Stanford in the Departments of Computer Science, Psychology, History of Science, and Music, and has been a Visiting Professor at Dartmouth, and UC Berkeley. He is currently the Founding Dean of Arts & Humanities at the Minerva Schools at the Keck Graduate Institute, San Francisco, California, and James McGill Professor Emeritus of Psychology, Neuroscience and Music at McGill University.


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved