Prof. Rainer Kattel

İNOVASYON VE KAMU YÖNETİMİ PROFESÖRÜ UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL)

Profesör Rainer Kattel UCL bünyesindeki Innovation and Public Purpose enstitüsünün başkan yardımcılığını yürütmektedir.  İnovasyon ilkeleri ve yönetiminin yanı sıra spesifik yönetim problemlerine ilişkin sayısız makalesi yayınlanmıştır.

Araştırma alanları kamusal inovasyon, kamuda dijital dönüşüm ve finansallaşmaya dek uzanır. Yayınlanan son kitapları arasında The Elgar Handbook of Alternative Theories of Economic Development, Financial Regulations in the European Union ve Innovation Bureaucracy yer almaktadır.


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved