Raja Rajamannar

MASTERCARD, CMO || MASTERCARD, CMO

Unilever, Citigroup, Anthem ve MasterCArd gibi uluslararası büyük ölçekli kurumlarda yöneticilik tecrübesine sahip Dönüştürücü lider.

Rajamannar, halen MasterCard’ın Pazarlama ve İletişim Direktörü ve aynı zamanda Sağlık sektöründeki yeni iş alanlarını keşfetmeye ve geliştirmeye yönelik kurulan Sağlık Hizmeti Departmanı’nın başkanıdır. Önemli bir tecrübeye sahip olduğu diğer alanlar ise inovasyon, satış ve iş geliştirme, kurumsal büyüme (birleşme ve devralmalar), veri analitiği ve dijitaldir.

Farklı sektörlerdeki iş dönüştürme liderliği ve MasterCard’ın pazarlama ve marka dönüşümündeki rolü, onu küresel anlamda inovatif düşünceleriyle tanınan bir figür haline getirmiştir.

Aynı zamanda Bon Secours Mercy Health, New York City Ballet, Cintrifuse, ANA ve World Federation Advertisers (WFA) gibi kâr amacı gütmeyen kurumların yönetiminde yer almaktadır.

||

Transformative business leader with an experience of managing large scale businesses at Unilever, Citigroup, Anthem and MAsterCArd

Rajamannar is currently the director the Chief Marketing and Communications Officer of Mastercard and the President of its Healthcare division to explore and develop business opportunities in health care. Innovation, Sales & Business Development, Corporate Development (M&A), Data Analytics and Digital are the other areas.

Globally recognized for his innovative thinking, leadership in business transformation that her has brought to executive roles across industries, and leadership in Mastercard’s marketing and brand transformation.

He also serves on non-profit boards including Bon Secours Mercy Health, New York City Ballet, Cintrifuse, ANA and World Federation Advertisers (WFA).


Copyright 2024 Digital Age Summit. All rights reserved